NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Dvořák, Vladimír, 1923-2011
Narození 10. května 1923, Lipová (okr. Prostějov)
Úmrtí 5. února 2011, Bratislava (Slovensko)
Místo působení Bratislava (Slovensko) - Univerzitná knižnica (1954-1985)
Bratislava (Slovensko) - Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky (1977)

Biografická pozn. Narozen 10. 5. 1923 v Lipové, zemřel 5. 2. 2011 v Bratislavě. Hudebně vědecký pracovník zaměřený na oblast hudebního knihovnictví, bibliograf a popularizátor hudby, překladatel. Autor prací z oboru. Také autor menších vokálních děl, sbormistr a zpěvák. Aktivně činný v Bratrské jednotě baptistů, redaktor, kompilátor, editor a autor publikací s křesťanskou tematikou.
Źivotopis Narodil se 10. května 1923 v Lipové u Boskovic do rodiny baptistického kazatele. V roce 1925 se s rodiči a sourozenci přestěhoval do Moravské Ostravy a od roku 1934 tam docházel na státní československé reformní reálné gymnázium v Moravské Ostravě. Po maturitě, kterou složil v roce 1942, se učil harmonii u J. Schreibra a pracoval jako kancelářská síla v německém velkoobchodu se železem Ing. P. Heinrich v Ostravě-Vítkovicích. Po osvobození Československa si zapsal studium hudební výchovy a češtiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vysokoškolské studium sice ukončil v roce 1949, ale knihovnickou kvalifikaci si doplnil až v letech 1958 až 1960, když absolvoval postgraduální studium na katedře knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. V letech 1948 až 1954 učil na obchodní akademii ve Vsetíně, resp. na Vyšší hospodářské škole ve Valašském Meziříčí. V roce 1954 se přestěhoval do Bratislavy a začal pracovat v Univerzitní knihovně jako hudební referent v oddělení katalogizace. Katalogizoval v něm literaturu z oboru hudby a plánoval vybudování hudebního kabinetu. Od roku 1957 s jedním, maximálně dvěma spolupracovníky vytvářel specializovaný katalog hudebnin, gramodesek a muzikologické literatury podle vlastního interního alfanumerického třídění. Budoval příručku muzikologické literatury a partitur, sháněl technické zařízení na přehrávání desek. Zároveň se věnoval výzkumu, např. hudební pozůstalosti M. Ruppelta, sestavování doporučujících bibliografií, organizování besed, přednášek a výstav. V lednu 1968 byl jmenován vedoucím referentského oddělení, později nazývaného bibliograficko-informační odbor.
Zavedl v něm knihovnicko-bibliografické třídění podle vzoru Státní knihovny V. I. Lenina v Moskvě. Podílel se na výzkumu nepravých periodik a jejich zpracování pro Slovenskou národní retrospektivní bibliografii. Jako vedoucí odboru dohlížel na plnění funkce depozitní knihovny OSN a UNESCO i na přípravu mezinárodní porady o selekčních jazycích v roce 1979. Nebyl autoritativním vedoucím, ale měl přirozenou autoritu. Jeho nadřízení byli spokojeni s dosaženými výsledky a díky tomu byl vybrán v roce 1977, aby zastupoval referentku pro vědecké knihovny, která odešla na mateřskou dovolenou, v oddělení knihoven na Ministerstvu kultury Slovenské republiky. Když však došlo na ministerstvo anonymní udání o jeho činnosti v Bratrské jednotě baptistů, musel své působení na Ministerstvu kultury předčasně ukončit a vrátit se do Univerzitní knihovny. Jako vedoucí pracovník Univerzitní knihovny byl členem gremiální rady, oponentské rady a ediční rady. Pracoval v redakčních radách časopisů vydávaných knihovnou. Byl členem vědecké rady pro souborný hudební katalog ČSSR a členem redakční rady pro Slovenský katalog hudebních památek. Od roku 1966 předsedal komisi hudebních knihoven při Slovenské knihovnické radě a zasedal v sekci hudebních knihoven při Ústřední knihovnické radě. V letech 1971 až 1980 byl předsedou československé skupiny v Mezinárodní asociaci hudebních knihoven a v letech 1980 až 1986 předsedou komise pro hudební knihovny při knihovnické sekci Svazu slovenských knihovníků a informatiků. Přispíval do knihovnických periodik, jako byl Čitatel, Čtenář, Knihovník, Knižničný zborník, Technická knihovna.
V roce 1985 se nakrátko již jako důchodce vrátil do hudebního kabinetu. V Bratrské jednotě baptistů byl tajemníkem Rady, od roku 1985 výkonným redaktorem časopisu Rozsievač a v letech 1991 až 2005 šéfredaktorem. Byl aktivním členem sboru a dirigentem jeho zpěvokolu v Bratislavě, pro nějž napsal a zkomponoval většinu svých písní. Navázal tak na aktivity sbormistra, které prováděl během působení ve Vsetíně a Valašském Meziříčí jako pedagog. Zemřel 5. února 2011 v Bratislavě.
Medaile a ocenění Vzorný pracovník kultúry (1973)
Čestné uznanie Zväzu slovenských knihovníkov a informatikov (1987)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 29 / 000002931.htm ]