NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Cejnar, Otto, 1900-1979
Narození 27. listopadu 1900, Česká Skalice (okr. Náchod)
Místo působení Česká Skalice (okr. Náchod) - Lidová knihovna města České Skalice (nyní Knihovna Barunky Panklové) (1945-1960)

Biografická pozn. Narozen 27. 11. 1900 v České Skalici, zemřel 3. 9. 1979. Úředník, knihovník.
Źivotopis Narodil se 27. listopadu 1900 v České Skalici, kde jeho otec pracoval jako dělník v továrně. Absolvoval tři třídy měšťanské školy a odborné tkalcovské kurzy ve Státní odborné škole tkalcovské v Náchodě. Složil státní knihovnickou zkoušku (patrně po ukončení kurzu pro knihovníky v menších městech). V lednu 1946, když vyplnil přihlášku do Svazu českých knihovníků, uvedl, že půjčoval knihy ve spolku a je městským knihovníkem v České Skalici. V roce 1957 dovedl knihovnu k zisku čestného uznání Ministerstva školství a kultury za rok 1956 v soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovnu. Podílel se na stěhování knihovny do bývalé záložny, poté do Dělnického domu a nakonec do budovy staré radnice. Podle Zálišové se zasloužil o rozšíření fondu a zlepšení služeb knihovny. V roce 1958 přispěl do časopisu Čtenář (08.1958, 10(8), s. 186-187) krátkým vylíčením historie skalické knihovny. V roce 1960 byl ve vykonstruovaném procesu s tzv. protistátní skupinou z České Skalice obviněn z velezrady a odsouzen k 20 rokům odnětí svobody. V rozsudku se psalo, že “je sice dělnického původu a zprvu i jako dělník pracoval, avšak postupně se dělnické třídě zcela odcizil a stal se typickým přisluhovačem buržoasie. Proto se také stal v bývalé firmě Bartoň v České Skalici již za předmnichovské republiky úředníkem a jako takový pracoval až do zatčení. V době okupace byl členem národního souručenství a po osvobození od roku 1945 až do roku 1948 byl zarytým stoupencem a členem národně socialistické strany. Svědčí to konečně i z jeho výroků, pro které je obžalován…”. Byl odvezen do vězení ve Valdicích a propuštěn po dvou letech na základě všeobecné amnestie. Zemřel 3. září 1979, a nedožil se tak rehabilitace, ke které došlo až v dubnu 1991.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 29 / 000002935.htm ]