NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Grund, Antonín, 1904-1952
Narození 3. dubna 1904, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 14. listopadu 1952, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Národního muzea (1929-1945)

Biografická pozn. Narozen 3. 4. 1904 v Praze, zemřel 14. 11. 1952 v Praze. PhDr., profesor české literatury, knihovník, bibliograf, práce z oboru.
Źivotopis Narodil se 3. dubna 1904 v Praze na Smíchově, kde jeho otec pracoval v továrně jako inženýr a zemřel, když synovi bylo 12 let. Po maturitě, kterou složil na smíchovském gymnáziu v červnu 1923, si zapsal studium slovanské filologie a dějin moderních literatur. V červnu 1928 byl promován na doktora filozofie po složení rigorózních zkoušek a obhajobě disertace Pojetí básníka po stránce sociální a estetické v české beletrii od let čtyřicátých. V červnu 1933 složil státní knihovnickou zkoušku jako externí student státní knihovnické školy. V lednu 1936 se habilitoval monografií o K. J. Erbenovi na Universitě Karlově. Od května 1928 učil češtinu a němčinu jako výpomocný učitel na městském dívčím reformním reálném gymnáziu v Praze 16. V červenci 1929 nastoupil jako smluvní asistent do Knihovny Národního muzea. V roce 1933 získal v knihovně pozici čekatele, resp. vědeckého asistenta, v roce 1936 úředníka, v roce 1940 komisaře a v roce 1944 vrchního komisaře. Od roku 1941 vedl Literární archiv, resp. odd. rukopisů a starých tisků. Na konci května 1945 opustil zaměstnání v pražské knihovně a odešel na Masarykovu universitu v Brně, kde byl v říjnu 1945 jmenován se zpětnou účinností řádným profesorem. V říjnu 1945 uvedl v přihlášce do Svazu českých knihovníků, že do roku 1941 přednášel v rozhlase a je členem Královské české společnosti naučné, Matice České a Jednoty českých filologů. Kupodivu nezmínil bibliografickou komisi České akademie věd a umění, která ho a dr. F. Vodičku pověřila zpracováním bibliografie československých prací filologických za rok 1935. (Výsledek zkritizoval v Časopise českých knihovníků J. Lugs).
Byl knižně i časopisecky publikačně činný, přispíval do Listů filologických, Časopisu pro moderní filologii, Českého časopisu historického, Slavie, Lumíra, Rozprav Aventina, Národního osvobození, Lidových Novin, Národních Listů aj. pod svým jménem a šiframi A.G., gr. Na Masarykově universitě řídil oddělení pro českou a slovenskou literaturu v semináři pro slovanskou filologii. V Praze podnikal kroky k založení Ústavu pro českou literaturu. Od roku 1948 působil jako jeho vědecký tajemník. Zemřel 14. listopadu 1952 v Praze 2 na Novém Městě, když spáchal sebevraždu. Pohřben byl na Vyšehradský hřbitov. Další zdroje: NECHVÁTAL, Bořivoj a Alois KLEIBL. Vyšehradský hřbitov. Praha: Národní kulturní památka Vyšehrad, 1991, s. 44. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Praha: Academia, 1985-2008, s. 825-826.
Další info URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 29 / 000002937.htm ]