NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Baťha, František, 1909-1985
Narození 17. března 1909, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 28. ledna 1985, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Národního muzea (1946-1963)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Památník národního písemnictví (1964-1969)

Biografická pozn. Narozen 17.3.1909 v Praze, zemřel 28.1.1985 v Praze. PhDr., literární historik, bibliograf, správce Literárního archivu.
Źivotopis Narodil se 17. března 1909 v Praze, Karlíně, kde jeho otec působil jako místodržitelský koncipista při okresním hejtmanství (později byl okresním hejtmanem v Poděbradech). V letech 1920 až 1925 docházel na reálku v Rakovníku. V docházce pokračoval na reálce v Nymburce, kde maturoval v roce 1927. Po složení doplňující zkoušky z latiny, což vykonal na Jiráskově gymnáziu v Praze v říjnu 1929, si zapsal studium češtiny a českých dějin na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze. V červnu 1934 složil nižší zkoušku knihovnickou na FF UK, o rok později žádal o vystavení vysvědčení zachovalosti, protože chtěl složit vyšší zkoušku knihovnickou, ale nakonec se na ni asi nepřihlásil. V srpnu 1934 nastoupil jako aktuárský aspirant do archivu Ministerstva vnitra. V roce 1937 postoupil do hodnosti aktuárského tajemníka. V listopadu 1938 byl promován na doktora filozofie, když složil rigoróza a obhájil disertační práci Příspěvky k životu a dílu Fr. Turinského. V letech 1943 až 1945 byl nuceně nasazen. Od února 1946 pracoval jako komisař archivní a knihovní služby v Knihovně Národního muzea. V červenci 1946 přešel jako odborný pracovník do Literárního archivu Národního muzea. Od roku 1948 do konce roku 1963 v něm zastával funkci správce. Po přestěhování Literárního archivu do Památníku národního písemnictví byl vedoucím archivu až do roku 1969, kdy odešel do důchodu. Sestavil bibliografii článků a statí o životě a díle Fráni Šrámka uveřejněných tiskem od roku 1897 do konce března 1975, za což byl v roce 1975 oceněn na Šrámkově Sobotce 1. místem v 2. kategorii.
Rok nato stejným způsobem uspěl na Šrámkově Sobotce za bibliografii knižních i časopiseckých překladů díla Fráni Šrámka. Zemřel 28. ledna 1985 v Praze, zpopelněn byl 4. února 1985.
Další info URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 29 / 000002940.htm ]