NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Mucha, Leoš, 1889-1945
Odkaz. forma Mucha, Lev, 1889-1945
Narození 17. března 1889, Plumlov (okr. Prostějov)
Úmrtí 2. února 1945, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Beroun (okr. Beroun) - Veřejná knihovna a čítárna Občanské besedy (nyní Městská knihovna) (1918-1922)
Beroun (okr. Beroun) - Městská obchodní škola (1920-1922)

Biografická pozn. Narozen 17.3.1889 v Plumlově, zemřel 2.2.1945 v Praze. Učitel, knihovník, pedagogické práce.
Źivotopis Narodil se 17. března 1889 v Plumlově, kde se jeho otec živil obchodem. V letech 1899 až 1907 docházel do vyššího slovanského gymnázia v Olomouci. V roce 1907 se jako student podílel na založení českolužického spolku a na gymnáziu si v 8. třídě zvolil za téma přednášky život a dílo prvního lužickosrbského básníka. Po maturitě studoval moderní filologii na české Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Ve školním roce 1915/16 působil jako suplující učitel na zemské vyšší reálce v Moravské Ostravě, v dalším školním roce byl přidělen na městské reálné gymnázium v Berouně a začátkem školního roku 1920/21 odešel na obchodní akademii v Berouně jako prozatímní profesor a učil na ní do léta 1922. V Berouně se zapojil do veřejného života. V dubnu 1918 se stal nehonorovaným knihovníkem ve Veřejné knihovně a čítárně Občanské besedy v Berouně, později i předsedou kulturního odboru městské samosprávy. Na schůzi odboru konané 16. ledna 1919 kritizoval člena bývalé správní komise a tajemníka, že v době války nechali vystěhovat veřejnou knihovnu svémocně bez odborného dozoru, takže se některé knihy dostaly i na klozet muzea. Na této schůzi byl zvolen knihovníkem a Ministerstvo školství a národní osvěty ho v této funkci potvrdilo. Knihovnickou činnost vyvíjel také na obchodní akademii. Ve školním roce 1920/21 měl na starost profesorskou knihovnu, žákovskou i podpůrnou, v dalším roce si ponechal jen profesorskou knihovnu. V prosinci 1921 se aproboval pro výuku němčiny a češtiny a na podzim 1922 byl přidělen jako definitivní profesor na obchodní akademii na Smíchově. Na ní působil ještě v roce 1938.
V Praze se aktivně podílel na činnosti Společnosti přátel Lužice a v roce 1934 byl jmenován jejím zakládajícím členem. Byl také sekretářem Svazu kuratorií československého obchodního školství. Zemřel 2. února 1945 v Praze. Další zdroje: Vysoké, střední a odborné školství a školské úřady republiky Československé, ročník 3. 1922-1923. Praha: Ministerstvo školství a národní osvěty, 1923, s. 556. WEINGART, Miloš. Slovanská filologie na Karlově univerzitě v letech 1918-1929: vydalo ředitelství semináře pro slovanskou filologii. Praha: Ředitelství semináře pro slovanskou filologii, 1929, s. 153. Slovanský přehled: sborník statí, dopisův a zpráv ze života slovanského. Praha: typ. F. Šimáček, 1932, 24, s. 385. Sborník Ministerstva školství a národní osvěty: ministerstvo, školské úřady, vysoké, střední a odborné školství. V Praze: Ministerstvo školství a národní osvěty, 1938, 14(4), s. 134.
Další info URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 29 / 000002941.htm ]