NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Schembera, Emil, 1898-1993
Odkaz. forma Schembera, Emil Silvester, 1898-1993
Narození 31. prosince 1898, Moravská Ostrava (okr. Ostrava-město)
Úmrtí 3. ledna 1993, Vídeň (Rakousko)
Místo působení Opava (okr. Opava) - Deutsche Stadtbücherei (1926-1945)

Biografická pozn. Narozen 31. 12. 1898 v Ostravě, zemřel 3. 1. 1993 ve Vídni. JUDr., knihovník, právník a politik.
Źivotopis Narodil se 31. prosince 1898 v Moravské Ostravě, kde byl jeho otec soudním úředníkem. V letech 1910 až 1918 docházel na státní gymnázium s výukou v němčině v Opavě. Po maturitě byl odveden k vojsku. Po demobilizaci si na podzim roku 1920 zapsal studium práva na Právnické fakultě Německé univerzity v Praze. Absolutoria dosáhl v dubnu 1926. V červnu 1936 složil judiciální rigoróza, v dubnu 1937 státovědecká rigoróza a v červenci 1939 byl promován na doktora práv. V dubnu 1924 byl povolán, aby vedl opavskou pobočku Svazu německých okresních výborů pro osvětu a knihovních instruktorů pro Moravu a Slezsko. Začátkem roku 1926 převzal vedení opavské městské knihovny. Byl mimořádně aktivní v knihovnické činnosti. V květnu 1935 otiskly noviny Neues Tagblatt für Schlesien und Nordmähren rozhovor s ním, v němž informoval o akci na počest 85. narozenin T. G. Masaryka a o sbírce na zakoupení dalších knih. Upozornil čtenáře, že knihovníci dbají na to, aby knihy nebyly hygienicky závadné, očišťují je, zbavují mastných skvrn, ale mají na to jen omezené prostředky. V dubnu 1938 uspořádal exkurzi po knihovně pro státní německý ústav pro vzdělávání učitelů. S tímto ústavem dlouhodobě spolupracoval. V prosinci 1927 v něm přednášel o knihovnictví a přednášku zde opakoval i v roce 1930 a 1936. S přednáškou o knihovnách docházel i do dalších středních škol, v roce 1933 přednášel v dívčím reformovaném reálním gymnáziu v Opavě i ve státní reálné škole v Krnově. V roce 1937 usiloval s knihovníkem české opavské knihovny o systematizaci místa pro opavské knihovníky, v čemž ho podpořilo Ministerstvo školství a národní osvěty.
Publikoval v knihovnickém oboru. V roce 1923 přispěl kratší zprávou do 1. ročníku měsíčníku Buch und Volk a o tři roky později delším článkem o opavské knihovně (1926, 4(5-8), s. 237-8). V roce 1931 mu časopis Volksbildungsarbeit otiskl článek o přestavbě opavské knihovny (1931, 4(6-7), s. 50-56), v roce 1937 mu vyšel nekrolog osvětového pracovníka Kriestena v časopise Volk u. Kultur (1937, (7-8), s. 205-207). Tento časopis vydával Institut pro německou osvětu v ČSR, do jehož prezidia byl Schembera zvolen. Byl také členem Svazu německých knihovníků v Československu a od roku 1927 v něm zastával funkci přísedícího ve výboru. Uváděn byl i mezi členy Společnosti pro německou lidovou osvětu. Od roku 1940 byl vedoucím knihovního poradenského centra pro vládní obvod Opava v sudetské župě. V roce 1945 byl odsunut do Rakouska. Ve Vídni působil jako advokát. Angažoval se v rakouském sudetoněmeckém krajanském sdružení, jehož předsedou byl v letech 1971-1978. Zemřel 3. ledna 1993 ve Vídni. Další zdroje: Die Zeit: Sudetendeutsches Tagblatt. Reichenberg: Rudolf Schicktanz, 08.03.1940, 6(67), s. 6. Prager Presse. Praha: Orbis, 10.02.1937, 17(41), s. 6. Deutschmährische Heimat: Blätter für ländliche Wohlfahrts- und Heimatpflege : Zeitschrift des Central-Verbandes der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften Mährens und Schlesiens in Brünn und des Vereines Deutsche Heimat in Brünn. Brünn: Central-Verband der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften Mährens und Schlesiens, 05.-06.1924, 10(5-6), s. 146. Programm der k.k. Unter-Realschule in Troppau im Schuljahre. Troppau: K.k. Unter-Realschule, 1937, 1937(86), s. 4.
Další info URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 29 / 000002947.htm ]