NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kracík, František, 1912-1973
Narození 17. dubna 1912, Slatiny (okr. Jičín)
Úmrtí . 1973
Místo působení Chrastava (okr. Liberec) - Městská veřejná knihovna (1945-)

Biografická pozn. Narozen 17. 4. 1912 ve Slatinách (Jičín), zemřel v roce 1973. Odborný učitel a knihovník.
Źivotopis Narodil se 17. dubna 1912 ve Slatinách, kde se jeho otec živil jako rolník. Po absolvování měšťanské školy docházel v letech 1927 až 1931 do Raisova státního učitelského ústavu v Jičíně. Učit začal v obecné škole v Mrákově u Domažlic, definitivu získal v říjnu 1933 na obecné škole v Chotěborkách. Později složil zkoušky na odborného učitele měšťanských škol a působil na Jičínsku. V letech 1943 až 1945 byl nuceně nasazen v Poldině huti na Kladně. Po osvobození byl umístěn jako odborný učitel v Chrastavě. Kromě pedagogické činnosti vedl v Chrastavě hned od počátku městskou veřejnou knihovnu. Aby zvýšil její fond, přestěhoval do ní školní knihovnu. Po práci v ní s pomocí svých studentů půjčoval knihy veřejnosti a dosahoval takových výsledků, že v roce 1948 získal ocenění od zemské rady osvětové v Praze. V červnu 1952 převzal za knihovnu čestné uznání Ministerstva informací a osvěty a v Praze promluvil za knihovny vyznamenané v soutěži BVLK. V dalších letech spolupracoval s knihovníkem závodní knihovny závodu Totex a pomohl zorganizovat knihovnu místních komunálních podniků. Pod jeho vedením získala chrastavská knihovna Čestný štít a titul Vzorná lidová knihovna za rok 1956. Na 2. celostátním sjezdu knihovníků vystoupil s diskusním příspěvkem v sekci školních knihoven a práci s dětským čtenářem. Chrastavskou knihovnu vedl patrně až do doby její profesionalizace. Již od mládí přispíval do novin a časopisů, zejména do Studentského časopisu (1931-1933), plzeňského společenského týdeníku Západočeský život (1934), Pražského ilustrovaného zpravodaje (1936-1944), Naší republiky (1938) a příspěvky podepisoval šifrou FK.
Po osvobození napsal zprávu o činnosti MVK do publikace Chrastava v prvním roce dvouletky. V Chrastavě: MNV, 1948, s. 11-15. Časopis Čtenář (09.1956, 8(9), s. 202) mu otiskl zprávu o úspěšné besedě s A. Branaldem v Totexu. Byl členem Svazu českých knihovníků. Zemřel na infarkt v listopadu 1973. Další zdroj: VYDRA, František. Chrastava: kapitoly z historie města a jeho okolí. Chrastava: Městský úřad v Chrastavě, 2003, s. 83.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 29 / 000002966.htm ]