NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Ježková, Veronika, 1985-
Narození 9. září 1985, Rokycany (okr. Rokycany)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní technická knihovna (2009-2014)
Kladno (okr. Kladno) - Středočeská vědecká knihovna (2015-2019)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav dějin Akademie věd (2019-2024)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní knihovna ČR (2024-)

Biografická pozn. Narozena dne 9. 9. 1985 v Rokycanech. Mgr., knihovnice, bibliografka, metadatová specialistka v oddělení standardů digitálních sbírek Národní knihovny ČR
Źivotopis Po maturitě na Obchodní akademii v Kladně absolvovala Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Informační studia a knihovnictví. V letech 2009-2014 byla zaměstnána v Národní technické knihovně v Praze, kde se zabývala nejprve správou Souborného katalogu Virtuální polytechnické knihovny a následně agendou mezinárodní meziknihovní služby. V letech 2015-2019 pracovala ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně a věnovala se regionální bibliografii a digitalizaci nejprve jako koordinátorka, v období 2018-2019 jako vedoucí Odboru doplňování a zpracování fondu. V krajské knihovně řídila činnosti pracovišť akvizice, katalogizace, revizí, regionální bibliografie a digitalizačního pracoviště. V oblasti bibliografie se věnovala zejména rozvoji regionálních databází a koordinovala účast knihovny na projektu VISK9/I. V rámci digitalizace měla na starosti zavádění a provoz krajské digitalizační linky a koordinovala proces krajské digitalizace včetně obsahové a metodické náplně a řízení zakázek a projektů. Aktivně se podílela na správě digitální knihovny Kramerius a zpřístupňování digitalizovaného obsahu. Účastnila se odborných komisí, projektů a pracovních skupin pro oblast bibliografie a digitalizace.
V období let 2019-2024 byla pracovnicí Ústavu dějin umění AV ČR, kde se zabývala oborovou bibliografií a evidencí výzkumné činnosti v databázi ASEP. Věnovala se zpracování bibliografických soupisů a rešerší, koordinaci autorských identifikátorů a registraci identifikátoru DOI pro odborná periodika a měla na starosti správu záznamů v databázi výsledků RIV a v citačních databázích WOS a SCOPUS. Od roku 2024 pracuje jako metadatová specialistka v Oddělení standardů digitálních sbírek Národní knihovny ČR, které zjišťuje, analyzuje, zavádí, podporuje a rozvíjí standardy potřebné pro dlouhodobou ochranu digitálních dat a trendy v této oblasti promítá do koncepce, funkčnosti a nastavení systému pro dlouhodobou ochranu. V rámci ČR poskytuje konzultace ostatním institucím v dané problematice a podílí se na řešení národních a mezinárodních projektů z této oblasti.
2013–2014 členka projektu Di-XL – Dissemination and exploitation via Libararies: for Success and Sustainability of LLP Results (Evropská komise, program Education, Audiovisual and Culture NTK Praha), 2017 garantka vybrané pozice ve skupině pro oblast kultury v projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa II. (projekt ESF, Operační program Zaměstnanost KZPS, SKIP) – příprava novely katalogu prací, 2019–2022 členka expertního týmu pro oblast kultury v projektu Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích – klíčová aktivita 06, Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podpora kolektivního vyjednávání (projekt ESF, Operační program Zaměstnanost KZPS, SKIP), 2016-2018 a 2023-2025 členka grantové komise Programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) 9 „Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit“. Volný čas - fotografování, tanec, turistika, film, příroda, regionální historie, hospodské kvízy.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 29 / 000002970.htm ]