NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Pálka, Peter, 1938-2023
Narození 25. února 1938, Žilina (Slovensko)
Úmrtí 22. října 2023
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Výzkumný ústav energetický (1962-1980)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Institut průmyslového designu (1980-1986)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Institut manipulačních, dopravních a obalových systémů (1986-1991)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav informačních studií a knihovnictví (1992-2009)

Biografická pozn. Narozen 25. 2. 1938 v Žilině, zemřel 22. 10. 2023. Vysokoškolský pedagog v oboru informačních studií a knihovnictví se zaměřením na selekční jazyky a věcné pořádání informací.
Źivotopis Narodil se 25. února 1938 v Žilině a na mladší školní léta většinou vzpomínal jako na období hladu a častých tělesných trestů praktikovaných učitelem ve škole. Maturoval na Jedenáctileté střední škole v Žilině, odkud nejprve odešel na Univerzitu Komenského do Bratislavy, kde studoval slovenštinu, a později přešel do Prahy na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde studoval italštinu a perštinu. Po skončení studií zůstal v Praze. Jako syn bývalého živnostníka provozujícího strojní zámečnictví a automobilovou dílnu těžko získával zaměstnání v oblasti společenských věd, a tak se nakonec stal nejprve technickým překladatelem a posléze odborným dokumentátorem a studijním technikem ve Výzkumném ústavu energetickém, kde působil v letech 1962-1980. Odcházel odtud z pozice vedoucího Odvětvového informačního střediska soustavy VTEI (ODIS). Stejné vedoucí funkce pak zastával i v ODIS Institutu průmyslového designu (1980-1986) a ODIS Institutu manipulačních, dopravních a obalových systémů (1986-1991). Zde se převážně zabýval nastupující automatizací informačních procesů, tvorbou řízených slovníků a tezaurů. Po krátkém působení na Fakultě sociálních věd a na Univerzitě v Olomouci zakotvil nakonec na dlouhých sedmnáct let v ÚISK, kde přednášel jako uznávaný odborník Selekční jazyky a Věcné pořádání informací. V praxi nabyté znalosti tak předával svým studentům, z nichž mnohé nadchl do té míry, že se obsahové analýze a pořádání informací věnovali i později ve svém pracovním životě. Tehdejší studenti i kolegové si jej pamatují jako nesmírně vzdělaného, laskavého a vstřícného člověka.
Rozhovory i diskuse s ním byly vždy obohacující díky jeho velmi širokému rozhledu a jazykovým schopnostem, které čítaly na různé komunikační a čtenářské úrovni minimálně 17 jazyků. Je jen škoda, že své rozsáhlé znalosti a zkušenosti více nevtělil do psaných textů. I po odchodu do důchodu se setkával na neformálních setkáních se svými studenty, absolventy a kolegy z ÚISK. Zemřel 22. října 2023. Poslední rozloučení proběhlo v rodinném kruhu. (Text sepsala Petra Večeřová za pomoci rodiny, kolegů a přátel Petra Pálky).

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 29 / 000002997.htm ]