NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Buncl, Bohumír, 1909-1969
Církevní jméno Bunzl, Bohumír, 1909-1969
Narození 8. února 1909
Úmrtí 19. dubna 1969
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Kovotechna
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací (-1969)

Biografická pozn. Narodil se 8. 2. 1909, zemřel 19. 4. 1969. Vedoucí odboru pro řízení a rozvoj informační soustavy a pro vědeckotechnickou propagandu ÚVTEI.
Źivotopis Narodil se 8. února 1909 jako Bohumír Bunzl, avšak v roce 1947 si nechal změnit příjmení na Buncl. V letech 1921 až 1928 docházel na české státní reálné gymnázium v Trutnově. Po maturitě vystudoval právnickou fakultu. Za okupace prošel koncentračními tábory v Terezíně, Osvětimi a Hlivicích. Po osvobození pracoval v Kovotechně, kde se postupně vypracoval až na vedoucího studijního oddělení. Jako zaměstnanec Kovotechny se zúčastnil 3. celostátní konference technických knihoven a studijních oddělení v roce 1958, kde vystoupil v diskusi. Působil v poradním orgánu, jako byla sekce technických knihoven, a v celostátní komisi pro dovoz zahraniční literatury. Jako člen poradního orgánu Ministerstva strojírenství se podílel na vybudování sítě technických knihoven a útvarů technických a ekonomických informací v resortu Ministerstva všeobecného strojírenství. Po zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky přešel do této komise, po vytvoření Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací (ÚVTEI) byl jmenován vedoucím odboru pro řízení a rozvoj informační soustavy a pro vědeckotechnickou propagandu ÚVTEI. V roce 1965 přispěl do časopisu Automatizace zprávou o semináři o automatizaci informační práce a v roce 1966 zveřejnil v časopisu Metodika a technika informací článek Předpoklady pro informační činnost v resortu všeobecného strojírenství. Uspořádal sborník z konference britských a českých odborníků na automatizaci knihovních procesů, která proběhla v Liblici v květnu 1966.
V roce 1969 předsedal redakční radě časopisu Inforum, pod šifrou B.B. napsal do tohoto časopisu (č. 3, s. 28-30) článek Potřebujete spolupracovníka s perfektní znalostí cizích řečí? Byl činný v Československé vědeckotechnické společnosti. Zemřel 19. dubna 1969.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 29 / 000002998.htm ]