NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Petera, Josef, 1906-1998
Narození 3. března 1906, Vilantice (okr. Trutnov)
Úmrtí 31. prosince 1998
Místo působení Jaroměř (okr. Náchod) - Veřejná obecní knihovna (1932-1933)
Hradec Králové (okr. Hradec Králové) - Státní reálka (1938-1939)
Hradec Králové (okr. Hradec Králové) - Státní studijní knihovna (nyní (1950-1958)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna vysokých škol technických (nyní Národní technická knihovna) (1958-1962)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední knihovna patentové literatury (1962-1968)

Biografická pozn. Narozen 3. 3. 1906 ve Vilanticích, zemřel 31. 12. 1998. PhDr., středoškolský profesor, ředitel knihovny, pracovník knihovny Patentního úřadu v Praze. Práce v oboru grafologie, autor bibliografie vědecké a technické literatury.
Źivotopis Narodil se 3. března 1906 ve Vilanticích (okr. Trutnov), kde se jeho otec živil jako pekař. Od roku 1919 docházel do všeobecné obecní koedukační reálky v Jaroměři, kde v červnu 1926 maturoval. Protože chtěl studovat na univerzitě, dodatečně složil zkoušku z latiny v únoru 1928 v náchodském reálném gymnáziu. Na podzim 1928 si zapsal studium slovanské filologie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve školním roce 1929/30 navštěvoval knihovnické kurzy při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v červnu 1930 složil nižší státní knihovnickou zkoušku. V únoru 1932 byl promován na doktora filozofie, když obhájil disertaci Karel V. Rais a jeho Podkrkonoší. Od září 1932 rok působil jako výpomocný učitel na měšťanské dívčí škole v Jaroměři a zároveň byl ředitelem jaroměřské veřejné knihovny. Pak byl přikázán jako suplující profesor do státní československé reálky v Pardubicích. V květnu 1934 přednášel studentům o organizaci knihovnictví. V září 1934 nastoupil do městského československého dívčího reálného gymnázia v Hradci Králové a i na této škole pravidelně přednášel studentkám o knihovnictví. V červnu 1938 získal titul definitivního státního profesora a od září 1938 učil češtinu a němčinu na státní reálce, resp. reálném gymnáziu v Hradci Králové. Hned po nástupu na tuto školu se ujal správy žákovské knihovny. V polovině roku 1946 byl zvolen předsedou poradního sboru studijní knihovny v Hradci Králové a od července 1950 působil jako její ředitel. V září 1954 vystoupil na pedagogickém semináři pro knihovníky vědeckých knihoven v Dobříši s příspěvkem o práci se zemědělskou literaturou. Po sloučení státní studijní knihovny s krajskou lidovou knihovnou v září 1958 přišel o ředitelskou funkci.
V té době již byl zaměstnán jako vedoucí metodického kabinetu Knihovny vysokých škol technických (údajně dle Z. Bíla již od 1. ledna 1958) a od srpna 1959 jako vedoucí odboru. Pod jeho vedením tam byl sestaven rozsáhlý Seznam vědecké a technické literatury: výběr zahraniční a domácí literatury, která došla do státních vědeckých knihoven ČSSR v letech 1950-1960. Často přispíval do časopisu Technická knihovna. V roce 1959 publikoval stať Práce s patenty a normami v odborných knihovnách (č. 4, s. 63-64), v roce 1960 článek o 15 letech Knihovny vysokých škol technických v Praze (č. 4, s. 49-59), v roce 1961 o studijní cestě do sovětských technických knihoven (č. 6, s. 101-111) a do maďarských knihoven (č. 10, s. 188-192). Rozsáhlou stať nazvanou O technické literatuře mu otiskl časopis Ústřední knihovnické rady Knihovník v roce 1960 (01.1960, 5(1), s. 14-26). V červnu 1962 odešel na pozici dokumentačního inženýra do Ústřední knihovny patentové literatury, v dubnu 1966 povýšil na samostatného inženýra a v této funkci pracoval až do konce března 1968, kdy odešel do důchodu. Kromě knihovnické činnosti se proslavil jako grafolog. Od října 1940 byl soudním znalcem písma u krajského soudu v Hradci Králové a a od roku 1976 vedoucím zkušební komise Ministerstva spravedlnosti pro kandidáty na funkci soudních znalců z oboru písmoznalectví. Grafologii uvedl na univerzitní půdu, když v letech 1946 až 1948 byl lektorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro obor Praktické studium moderního písma. Zemřel 31. prosince 1998.
Další zdroj: ŽIVNÝ, Petr a Jiří SLÍVA. Co může říci písmo: kapitoly z grafologie. Praha: Horizont, 1991, s. 81-84.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 29 / 000002999.htm ]