NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Zeman, Antonín, 1890-1980
Narození 11. prosince 1890, Horní Cerekev (okr. Pelhřimov)
Úmrtí 9. října 1980, Tábor (okr. Tábor)
Místo působení Hustopeče (okr. Břeclav) - České státní reálné gymnázium (1925-1926, 1927-1928)
Jaroměř (okr. Náchod) - Státní reálka (1928-1932)
Jaroměř (okr. Náchod) - Veřejná knihovna a čítárna (1928-1932)
Tábor (okr. Tábor) - Státní reálka (1934-1935)

Biografická pozn. Narozen 11. 12. 1890 v Horní Cerekvi, zemřel 9. 10. 1980 v Táboře. Středoškolský pedagog, redaktor a knihovník.
Źivotopis Narodil se 11. prosince 1890 v Horní Cerekvi, kde se jeho otec živil jako pekař. V roce 1910 složil maturitu s vyznamenáním na reálném gymnáziu v Pelhřimově, když v roce 1907 začal docházet do jeho sedmé třídy. Po maturitě si zapsal studium filologie a filozofie na české Karlo-Ferdinandovy univerzitě v Praze. V prosinci 1918 se aproboval pro výuku češtiny a němčiny na středních školách a jako zatímní profesor učil na státním reálném gymnáziu v Prievidzi a na vyšších reálných školách v Rakovníku. V březnu 1925 byl v Praze promován na doktora filozofie, když obhájil disertaci Jmenná skladba staroslověnského apoštola z r. 1220. V tu dobu působil na státním učitelském ústavu v Modre na Slovensku. V červenci 1925 byl přikázán do českého státního reálného gymnázia v Hustopečích, kde učil češtinu a němčinu, spravoval žákovskou knihovnu a vedl knihovnický kurz. V říjnu 1926 se vrátil do Modre, ale již v prosinci 1927 byl zpátky v Hustopečích a opět se staral o žákovskou knihovnu reálného gymnázia. V lednu 1928 byl jmenován profesorem při státní reálce v Jaroměři a začátkem školního roku 1928/29 se stal členem jejího sboru. Po profesoru L. Piazzovi převzal správu profesorské knihovny a dokončil publikování seznamu knih profesorské knihovny státní reálky ve dvou ročních zprávách (1929, 10(1), s. 3-9, 1930, 11(1), s. 6-19), s nímž začal L. Piazza v předchozí roční zprávě. Koncem listopadu 1928 ho knihovní rada zvolila ředitelem jaroměřské knihovny a čítárny a tuto funkci vykonával až do září 1932, kdy odešel na státní reálku do Tábora. V ní spravoval profesorskou knihovnu jen ve školním roce 1934/35 zřejmě kvůli řadě jiných svých aktivit.
V Táboře byl členem zednářské lóže Pravda vítězí a redigoval Věstník sokolské župy Jana Žižky z Trocnova. V rámci akce Albrecht I. byl 1. září 1939 zatčen a následně vězněn v koncentrační táboře v Buchenwaldu až do května 1945, kdy tábor osvobodila americká spojenecká armáda. Po válce byl pověřen správou reálného gymnázia v Táboře, řádného jmenování ředitelem se dočkal o rok později. Po únorového převratu 1948 byl jako člen národně socialistické strany poslán na nucenou zdravotní dovolenou a po roce dán do penze. Zřejmě až v důchodu vytvořil soupis prvotisků a husitik bývalé studijní táborské knihovny. Zemřel v Táboře 9. října 1980. Další zdroj: Výroční zpráva c. k. vyššího realného gymnasia v král. městě Táboře za školní rok. V Táboře: Nákladem ústavu, 1947, neuveden(1), s. 7, 1947, 35-42(1), s. 5, 1948, neuveden(1), s. 3.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 30 / 000003001.htm ]