NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Polický, Hynek, 1861-1919
Odkaz. forma Polický, H. J., 1861-1919
Polický, Ignác, 1861-1919
Narození 23. června 1861, Jaroměř (okr. Náchod)
Úmrtí 24. září 1919, Jaroměř (okr. Náchod)
Místo působení Jaroměř (okr. Náchod) - Veřejná knihovna (nyní Městská knihovna Jaroměř) (1896-1919)

Biografická pozn. Narozen 23. 6. 1861 v Jaroměři, zemřel 24. 9. 1919 tamtéž. Učitel a knihovník.
Źivotopis Narodil se 23. června 1861 v Jaroměři, kde se jeho otec živil jako klempíř. Údaje o jeho aktivitách před rokem 1880 nejsou dostupné. Publikované informace o něm jsou až z roku 1880, kdy ve Dvoře Králové pomáhal založit čtenářský a literární spolek, jehož knihovna se později stala základem pro městskou knihovnu Slavoj, a byl členem výboru v letech 1881 a 1882. V dubnu 1883 složil zkoušku učitelské způsobilosti u zkušební komise v Hradci Králové a v červnu 1895 byl ustanoven definitivně učitelem na obecných školách. V říjnu 1896 zpřístupnil veřejnosti knihovnu Občanské besedy v Jaroměři. Když totiž v roce 1887 byl zvolen jednatelem Občanské besedy v Jaroměři, začaly se nakupovat knihy a vznikla knihovnička. V roce 1894 navrhl výbor Občanské besedy soustředit knihovničky jednotlivých spolků v jednu velkou, která by sloužila všem obyvatelům. Spolky souhlasily a slučování se ujal právě Hynek Polický. Jako knihovník Občanské besedy v Jaroměři spravoval veřejnou knihovnu od roku 1896 do roku 1913. V roce 1902 sestavil tištěný seznam knih v knihovně. Některé zdroje uvádějí, že se o knihovnu, která se po vzniku Československa stala základem jaroměřské veřejné knihovny, staral až do své smrti. Byl aktivní také v Matici školské a v červnu 1884 byl zvolen jako náhradník do výboru jejího místního odboru. Od ledna 1894 již zastával funkci jednatele místního odboru Matice školské. Podporoval také ústřední Matici školskou a v roce 1886 přispěl 10 zl. Muzeu království českého na vydání vhodných knih. V letech 1883 až 1886 byl jednatelem pěveckého souboru “Jaromír” v Jaroměři, členem spolku Dědictví Komenského a řadu let předsedal dozorčímu výboru Občanské záložny v Jaroměři.
Ve 20. století byl členem obecního zastupitelstva v Jaroměři. V letech 1912 a 1913 napsal Je autorem 14 příspěvků z let 1912 a 1913 o historii svého rodiště v časopisu Hradecký kraj. Těsně před svou smrtí napsal článek Veřejná knižnice v Jaroměři, který otiskla na s. 221-224 vlastivědná čítanka pro školu i dům Z kraje i podhoří až v roce 1923. Zemřel na mrtvici 24. září 1919 v Jaroměři, pohřben byl o dva dny později.
Další zdroje: Časopis Musea království Českého. Praha: Matice česká, 1886, 60(4), s. 615. MARVÁN, Josef. Sto let práce pěveckého souboru "Jaromír": Jaroměř 1856-1956. Jaroměř: Závodní klub Juta, 1956, s. 49. BRUŠÁK, Václav Št.. Sedmdesát let Občanské záložny v Jaroměři, nejstaršího místního peněžního ústavu. V Jaroměři: Občanská záložna, 1931, s. 69. Pedagogické rozhledy: věstník literárního a pedagogického odboru při Ústředním spolku jednot učitelských v Čechách. Praha: Ústřední spolek jednot učitelských v Čechách, 04.1909, 22(7), s. 766.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 30 / 000003002.htm ]