NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Janovský, Otakar, 1883-
Narození 20. června 1883, Jičín (okr. Jičín)
Místo působení Olomouc (okr. Olomouc) - Česká státní reálka (1910-1914)
Olomouc (okr. Olomouc) - Veřejná lidová knihovna Národní jednoty (1910-1914)
Brno (okr. Brno-město) - 3. státní československé reálné gymnázium (1930-1933)

Biografická pozn. Narozen 20. 6. 1883 v Jičíně. Středoškolský profesor, sokolský pracovník, knihovník.
Źivotopis Narodil se 20. června 1883 v Jičíně, kde se jeho otec živil jako hodinář. V letech 1893 až 1901 docházel do vyššího státního gymnázia v Jičíně. Po maturitě, kterou složil s vyznamenáním v červnu 1901, patrně studoval na Filozofické fakultě české Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. V prosinci 1908 získal aprobaci pro výuku češtiny a francouzštiny na středních školách a od ledna 1909 působil jako suplující profesor na 1. české vyšší reálné škole v Brně. Koncem srpna 1910 byl jmenován skutečným učitelem při české státní reálce v Olomouci a v polovině září 1910 se stal členem jejího sboru. V něm převzal po profesoru Hrdličkovi správu žákovské knihovny a zavedl nové opatření. Knihy půjčoval tím způsobem, že podle počtu žáků dal do každé třídy určitý počet vybraných knih, které kolovaly jistým pořádkem prostřednictvím knihovníka ustanoveného pro každou třídu. Občas se přesvědčoval, zda je dodržován předepsaný pořádek. Jak napsal do výroční zprávy, umožnil tim pilným čtenářům, kdykoliv si opatřit novou knihu. Tímto opatřením docílil toho, že i ve třídách o čtyřiceti žácích byly některé knihy přečteny všemi žáky. Co se týče akviziční politiky, napsal, že zakoupil především díla našich spisovatelů, jejichž znalost pro žáky středních škol je nezbytná. Z cizích literatur původní díla německých a francouzských autorů vhodná pro žákovskou školní nebo domácí četbu. Literatura překladová doplnil předními jmény světové literatury, jakými jsou Shakespeare, Scott, Ibsen, Puškin, Tolstoj, Hugo, Balzac, Rostand aj. Zpočátku půjčoval ve středu od 13 do 14 hodin a od 16 do 17 hodin žákům vyšších tříd, ve čtvrtek od 13 do 14 hodin žákům nižších tříd.
Později už půjčoval 2x týdně, a to i v sobotu. Zároveň se věnoval veřejnému knihovnictví a až do narukování ve školním roce 1914/15 působil jako knihovník olomoucké veřejné knihovny. Spolu se studentem A. Šprincem, který mu pomáhal, utřídil fond a v roce 1912 vydal Seznam knih veřejné lidové knihovny Národní jednoty v Olomouci. Jako akcesista zásobovacího sboru byl za války povolán do Sarajeva, brzy poté byl přidělen ke 2. horské divizi a prodělal s ní všechna polní tažení proti Srbům. Při ofenzivě se dostal do Niše, kde onemocněl a musel být dopraven do Pešti. Po uzdravení byl opět poslán do Sarajeva. Na olomoucké reálce učil až od února 1919, protože si vyžádal dovolenou na zotavenou. V tom měsíci byl zvolen za pokladníka mužského odboru Národní jednoty v Olomouci. Když se v červenci 1919 vytvořil okrsek Národní jednoty pro Velkou Olomouc, byl zvolen do jeho výboru za vnitřní město a knihovníkem spolu s Albínem Neužilem, řídícím učitelem z Neředína. V únoru 1920 byl zvolen s prof. Š. Laxem za knihovníka mužského odboru Národní jednoty v Olomouci. Po návratu z války už nepracoval ve veřejné knihovně, ale v letech 1920 až 1928 předsedal její knihovní radě. V Olomouci byl aktivní i v sokolském hnutí a v roce 1923 byl starostou olomouckého Sokola. V květnu 1928 byl jmenován profesorem při IV. české státní reálce v Brně a v tom roce opustil Olomouc. Na podzim 1928 nastoupil na tuto školu, která se od školního roku 1929/30 transformovala na 3. státní československé reálné gymnázium v Brně v Kounicově ulici. Zpočátku jen učil češtinu a francouzštinu, ale od školního roku 1930/31 spravoval žákovskou knihovnu a výpomocnou knihovnu.
Od listopadu 1933, kdy se stal dočasným správcem školy, si ponechal péči jen o výpomocnou knihovnu. V roce 1947 byl stále uváděn na státním reálném gymnáziu v Brně, ale asi po únoru 1948 byl dán do penze.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 30 / 000003010.htm ]