NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Čihař, Václav, 1900-1981
Narození 24. září 1900, Jablonec nad Nisou (okr. Jablonec nad Nisou)
Úmrtí 4. října 1981, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Jednota českých filologů (1921-1924)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Orientální ústav
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Seminář pro klínopisné bádání a dějiny starého Orientu

Biografická pozn. Narozen 24. 9. 1900 v Jablonci nad Nisou, zemřel 4. 10. 1981 v Praze. PhDr., CSc., knihovník, pracovník Orientálního ústavu, autor chetitské mluvnice.
Źivotopis Narodil se 24. září 1900 ve 4 hodiny odpoledne v Jablonci nad Nisou, kde jeho otec pracoval jako poštovní asistent. V letech 1919 až 1924 studoval slovanskou, baltskou a staroindickou filologii a indoevropskou srovnávací jazykovědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během studií se stal členem Jednoty českých filologů a od roku 1921 do roku 1924 se staral o její knihovnu. V dalších letech pokračoval ve studiu baltské filologie na univerzitě v Rize, kde zároveň pracoval jako lektor češtiny. Po návratu do Československa se dále zajímal o stav knihovny Jednoty českých filologů a v prosinci 1932 zastával funkci předsedy knihovní komise. V tom roce se stal členem Orientálního ústavu a začal se starat o jeho knihovnu. Aby vykonával tuto činnost dostatečně odborně, navštěvoval ve školním roce 1935/36 a 1936/37 knihovnické kurzy při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Protože neměl stálé placené zaměstnání, i když pečoval také o knihovnu semináře pro klínopisné bádání a dějiny starého Orientu, žádal v říjnu 1936 a únoru 1937 vedení knihovnických kurzů o osvobození od poplatků. V červnu 1936 složil nižší státní knihovnickou zkoušku a o rok později vyšší zkoušku. V roce 1938 uvedl v seznamu členů Jednoty českých filologů, že je zaměstnán jako knihovník, a tuto činnost vykonával v Orientálním ústavě minimálně do roku 1945. Zabýval se i sestavováním bibliografie. V roce 1939 publikoval v časopise Archiv orientální (1939, XI(1), s. 140-153) bibliografií prací B. Hrozného, doplněnou a aktualizovanou verzi zveřejnil v Archivu orientálním v roce 1949 (1949, XVII(1), s. (1)-20). V říjnu 1945 byl odpovědným redaktorem prvního čísla čtvrtletníku Orientálního ústavu Nový Orientu, než tuto funkci předal L. Hájkovi.
V dalších letech se zabýval místo práce v knihovně vědeckou činností, sestavil např. chetitskou mluvnici. V roce 1953 svůj vztah ke knihovnictví projevil napsáním článku O knihovnách, archivech a písařských školách starověkého Orientu (Nový Orient, , 15.10.1945, 1(1), s. (1b)). Zemřel 4. října 1981 v Praze.
Další info URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 30 / 000003015.htm ]