NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Tyl, Zdeněk, 1913-2008
Narození 2. srpna 1913, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 17. října 2008
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústav pro jazyk český ČSAV (nyní Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR) (1949-)

Biografická pozn. Narozen 2. 8. 1913 v Praze, zemřel 17. 10. 2008. PhDr., bohemista, lingvista, bibliograf, klasický filolog, lexikograf a editor, specializace na lingvistickou bibliografii, latinu a starou češtinu.
Źivotopis Narodil se 2. srpna 1913 v Praze. Po maturitě na reálném gymnáziu v Křemencově ulici v Praze studoval češtinu a latinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1937 až 1945 učil na středních školách v Praze-Novém Městě, Kralupech nad Vltavou, Roudnici nad Labem a Praze-Vinohradech. V roce 1939 složil rigorózní zkoušky ze slovanské filologie a napsal disertaci Václav Alois Svoboda Navarovský, ale kvůli okupaci proběhla promoce až v roce 1946. V roce 1947 pracoval jako zemský školní inspektor na Ministerstvu školství a osvěty. V roce 1949 nastoupil do Kanceláře Slovníku jazyka českého, předchůdce Ústavu pro jazyk český (ÚJČ), aby zpracovával a vydával bibliografii české jazykovědy, k níž systematicky sbíral materiál od konce války. Po roce 1952 byl pověřen funkcí odborného referenta pro ústavní knihovnu. V letech 1956 až 1966 mu k bibliografické činnosti přibylo vedení oddělení pro studium vývoje jazyka. Kromě pětiletých anotovaných bibliografií pokrývajících období 1945 až 1960 zveřejňoval v letech 1955 až 1964 bibliografické přehledy v časopisu Slovo a slovesnost, roční přehledy českých terminologických prací v Československém terminologickém časopisu v letech 1963 až 1966, roční bibliografie české jazykovědy za období 1964 až 1970 jako samostatné publikace (Novinky literatury) Státní knihovny ČSSR v letech 1965 až 1972. Navíc v letech 1968 až 1977 redigoval Bibliografický výběr ze světové jazykovědy, který založil. V sedmdesátých letech předal vedení bibliografického oddělení své manželce.
Byl členem Jednoty českých filologů v Praze, v níž ve správním roce 1936/37 zastával funkci účetního, a bibliografické komise mezinárodního komitétu slavistů. Zemřel 17. října 2008. Další zdroje: Listy filologické: Folia Philologica : časopis pro klasická, středověká a neo-latinská studia, založený r. 1874. Praha: Jednota českých filologů v Praze, 1.1937, 64(), s. (1). Věstník Československé akademie věd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1992, 101(2), s. 170.
Medaile a ocenění Cena ČSAV za výsledky vědeckovýzkumné práce pro rok 1992 (1992)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 30 / 000003022.htm ]