NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kolář, Martin, 1836-1898
Narození 18. června 1836, Švihov (okr. Klatovy)
Úmrtí 15. května 1898, Tábor (okr. Tábor)
Místo působení Tábor (okr. Tábor) - Reálné gymnasium (1862-1890)

Biografická pozn. Narozen 18.6.1836 ve Švihově u Plzně, zemřel 15.5.1898 v Táboře. Středoškolský profesor v Táboře, kulturní historik, topograf, heraldik, genealog, knihovník. Práce v oboru.
Źivotopis Narodil se 18. června 1836 ve Švihově u Klatov. Docházel na gymnázium v Klatovech a v Českých Budějovicích. Po studiích vstoupil do semináře v Praze. Pro neshodu s rektorem, který mu zakazoval četbu Sommerova topografického díla, ze semináře vystoupil a zapsal se na univerzitu v Praze. V roce 1859 pracoval jako vychovatel hraběte Latoura v Hrobech u Tábora a v roce 1860 jako tajemník v redakci Naučného slovníka v Praze. Od listopadu 1859 do roku 1861 vyučoval jako suplující učitel na c. k. gymnáziu v Hradci Králové. Když bylo v Táboře v roce 1862 založeno reálné gymnázium, odešel do jižních Čech a působil na něm jako profesor až do školního roku 1893/94, kdy odešel na odpočinek. Hned od vzniku gymnázia se ujal funkce knihovníka. Z bývalé nižší reálky převzal 395 děl v 710 svazcích a během deseti let počet zdesetinásobil. V roce 1880 se k němu přidal F. Slavík, který se od roku 1882 staral o žákovskou knihovnu, zatímco M. Kolář o učitelskou knihovnu, a to až do roku 1890. Kromě pedagogické činnosti se od roku 1868 staral o městský archiv. Po otevření Městského muzea v roce 1884 se stal jeho ředitelem. V roce 1878 navrhl, aby táborský Klub přátel věd a umění pořádal turistické výlety po okolí, a inicioval tak organizovanou turistiku na Táborsku. Ve výročních zprávách reálného gymnázia v Táboře zveřejnil řadu historických statí. Do Koberova Slovníka naučného, Památek archaeologických a místopisných, Kroku, Světozora, Sborníku historického, Tábora, Poutníka od Otavy, Otavana, Písku, České včely, Českého Jihu a pamětního listu Štítný přispěl literárně historickými, genealogickými a topografickými články.
V roce 1865 byl zvolen dopisujícím členem archeologického sboru Českého musea, v roce 1878 členem heraldicko-genealogického spolku Adler ve Vídni a členem heraldicko-genealogické akademie v italské Pise. Zemřel 15. května 1898 v Táboře na plicní tuberkulózu. Pohřben byl dva dny poté na hřbitově u sv. Jakuba.
Medaile a ocenění umístění pamětní desky ve Švihově (1898)
umístění pamětní desky na domě čp. 212 v Táboře (1929)
Další info URLZáznam v matrice narozených
URLZáznam v matrice zemřelých
URLWikipedie (Martin Kolář)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 30 / 000003032.htm ]