NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Mittervaldová, Marie, 1870-
Církevní jméno Příbanová, Marie, 1870-
Odkaz. forma Mitterwaldová, Marie, 1870-
Narození 17. července 1870
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Městská knihovna a čítárna v Karlíně (nyní Městská knihovna v Praze) (1920-1933)

Biografická pozn. Narozena 17. 7. 1870. Knihovnice, správce knihovny v Karlíně.
Źivotopis Narodila se 17. července 1870 jako Marie Příbanová. Absolvovala měšťanskou školu a městskou pokračovací školu pro dívky. V roce 1890 získala vysvědčení způsobilosti vyučovat ženským ručním pracím na obecních a měšťanských školách. V letech 1890 až 1902 působila jako pomocná učitelka na městské průmyslové pokračovací škole v Praze, na níž učila bílé a národní vyšívání. Když v únoru 1920 rozhodl městský úřad v Karlíně o vytvoření pracovních míst v městské knihovně a čítárně, požádala o přijetí na pozici dozorkyně v čítárně za 1200 K ročně. Uspěla, protože přednost se dávala válečným vdovám, což byl její případ. Kromě dozoru pomáhala správci knihovny s půjčováním knih a uklízela. Po vzniku Velké Prahy navrhl v říjnu 1923 ředitel J. Thon, aby byla přijata do knihovny jako řádná síla s pevným platem v kategorii podúředníků, protože je velmi svědomitá a spolehlivá. Dále pracovala v karlínské knihovně, kde kromě výpůjční činnosti zakládala přírůstkový katalog a psala knižní kopie. V dubnu 1926, kdy měla hodnost oficiantky, složila kancelářskou zkoušku, což jí umožnilo další kariérní růst. V únoru 1927 jí byla přiznána hodnost vrchní kancelářský adjunkt, v květnu 1931, kdy již patrně několik let spravovala karlínskou pobočku knihovny, hodnost kancelářský revident. V říjnu 1933 byla přikázána magistrátní úřadovně na Vinohradech. V únoru 1939 odešla na trvalý odpočinek, v 1952 ještě žila.
jako učitelka Příbanová, dtto v Almanach královského hlavního města Prahy na rok. V Praze: Nákladem důchodův obce královského hlavního města Prahy, 1932, 22(1), s. 160.- ve stavu knih.jako revident Status úředníků, zřízenců a pomocného personálu kancelářského hl. města Prahy dle stavu ze dne 31. března 1929.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 30 / 000003035.htm ]