NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Hauer, Václav, 1860-1942
Narození 17. února 1860, Křimice (okr. Plzeň-město)
Úmrtí 7. prosince 1942, Opava (okr. Opava)
Místo působení Opava (okr. Opava) - České nižší gymnasium (1891-1902)
Opava (okr. Opava) - Matice opavská (1899-1904)

Biografická pozn. Narozen 17.2.1860 v Křimicích u Plzně, zemřel 7.12.1942 v Opavě. Středoškolský profesor, knihovník, archivář, historik, práce z oboru.
Źivotopis Narodil se 17. února 1860 v Křimicích u Plzně, kde se jeho otec živil jako kovářský mistr v křimické knížecí kovárně. Od roku 1873 docházel do vyššího reálného gymnázia v Plzni, kde ho ovlivnil dějepisec a zeměpisec, první plzeňský knihovník T. Cimrhanzl. Po maturitě na plzeňském gymnáziu, kterou složil s vyznamenáním v r. 1881, studoval sedm semestrů češtinu a klasickou filologii na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Koncem června 1887 dosáhl způsobilosti pro češtinu na vyšším gymnáziu a latinu a řečtinu na nižším gymnáziu. Už před dosažením aprobace působil jako výpomocný podučitel na obecné dvoutřídní škole ve Stěnovicích do června 1886 a na dívčí měšťanské škole v Rokycanech do června 1887. V srpnu 1887 byl jmenován Ústřední maticí školskou prozatímním suplujícím učitelem na soukromém nižším gymnáziu v Uherském Hradišti. Po roce byl přeložen na české gymnázium v Opavě, kde vyučoval češtinu a klasickou filologii nepřetržitě 37 let až do září 1925, kdy odešel na zdravotní dovolenou. Studenty si získal svými literárními výklady i tím, že jim zpřístupnil svou soukromou knihovnu a náruživým čtenářům půjčoval z ní knihy, které nesměly být v žákovské knihovně. O českou žákovskou knihovnu se staral v gymnáziu minimálně od roku 1891 až do roku 1902. Vedle pedagogické činnosti se intenzívně zúčastňoval spolkového života. Byl členem Jednoty českých filologů. Stal se členem všech místních spolků české menšiny v Opavě. Největší aktivitu vyvíjel v Sokole, ve Spolku pro zakládání knihoven a v Matici opavské. V letech 1899 až 1904 byl knihovníkem Matice opavské, jejíž knihovna v té době sloužila i opavské veřejnosti.
V letech 1904 až 1912 a 1918 až 1919 Matici opavské předsedal. Jeho zásluhou Matice opavská provozovala vlastní tiskárnu. Od roku 1897 redigoval Věstník Matice opavské, první český odborný časopis na Opavsku. Od roku 1907 byl kurátorem Opavského týdeníku. V letech 1921 až 1934 byl správcem Zemského archivu v Opavě a podílel se na přetvoření této instituce na vědecký ústav. Byl literárně činný. Nejvýznamnější jeho prací bylo sestavení 2. dílu Dějepisné čítanky pro lid slezský. Od roku 1935 žil velmi skromě v ústraní, když si dopřával jen kouření čibuku. Zemřel po prodělané chřipce a zánětu plic sešlostí věkem 7. prosince 1942 a tři dny poté byl uložen na městském hřbitově do hrobu č. 45 (skupina 4, třída I).
Medaile a ocenění čestný občan obce Jaktař
Další info URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 30 / 000003036.htm ]