NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Pospíšil, Josef, 1869-1936
Narození 17. února 1869, Středokluky (okr. Praha-západ)
Úmrtí 31. března 1936, Plzeň (okr. Plzeň-město)
Místo působení Opava (okr. Opava) - Matice opavská (1904-1906)

Biografická pozn. Narozen 17.2.1869 ve Středoklukách, zemřel 31.3.1936 v Plzni. PhDr., středoškolský profesor, knihovník Matice Opavské, historické publikace z Třeboňska a Slezska, spis z oboru astronomie.
Źivotopis Narodil se 17. února 1869 ve Středoklukách. V devadesátých letech 19. století studoval učitelství na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V červnu 1896 se aproboval pro výuku zeměpisu a dějepisu na středních školách. V květnu 1898 byl promován na doktora filozofie, když obhájil disertaci O národnosti českého kléru od dob nejstarších až do počátku století třináctého. V říjnu 1895 nastoupil jako suplující učitel do českého gymnázia v Opavě. Kromě výuky zeměpisu a dějepisu měl zpočátku na starost numismatickou sbírku, od dalšího školního roku spravoval sbírku zeměpisných a dějepisných pomůcek. V lednu 1898 byl jmenován skutečným profesorem. Vedle pedagogické činnosti se intenzívně zúčastňoval spolkového života. Byl členem Historického klubu v Praze. Stal se členem Čtenářského spolku v Opavě a v letech 1899 až 1901 byl jeho jednatelem. V roce 1901 uspořádal katalog muzejní knihovny Matice opavské a zastupoval jednatele Matice. V březnu 1902 byl zvolen jednatelem Matice a ve funkci působil do roku 1903. Od března 1904 do odchodu na třeboňské vyšší gymnázium na podzim 1906 spravoval matiční muzeum, byl knihovníkem spolkové knihovny a přispíval historickými statěmi do Věstníku Matice Opavské. V třeboňském gymnáziu působil do léta 1921 s výjimkou válečných let, kdy jako poručík při 90. pěším pluku musel narukovat. Podobně jako v Opavě spravoval nejprve numismatické sbírky a poté sbírku zeměpisných a dějepisných pomůcek. V září 1921 byl jmenován ředitelem 1. české stát. reálky v Plzni a v této funkci odešel do důchodu patrně začátkem třicátých let. V té době vydal vlastním nákladem publikaci o svém rodišti. Zemřel 31. března 1936 v Plzni, pohřeb proběhl dva dny poté.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 30 / 000003038.htm ]