NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Karásek, Antonín, 1853-1901
Narození 20. května 1853, Jindřichův Hradec (okr. Jindřichův Hradec)
Úmrtí 8. září 1901, Opava (okr. Opava)
Místo působení Opava (okr. Opava) - České nižší gymnasium (1892-1898)
Opava (okr. Opava) - Matice opavská (1892-1898)

Biografická pozn. Narozen 20. 5. 1853 v Jindřichově Hradci, zemřel 8. 9. 1901 v Opavě. Středoškolský profesor, knihovník, osvětový pracovník opavského regionu.
Źivotopis Narodil se 20. května 1853 v Jindřichově Hradci jako nejmladší syn měšťana a řeznického mistra Jana Karáska. V letech 1866 až 1874 docházel na gymnázium ve svém rodišti a v letech 1874 až 1878 na Filozofickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. V letech 1884 až 1890 na české univerzitě v Praze složil zkoušky z latiny a řečtiny pro nižší i vyšší gymnázia a z češtiny pro nižší gymnázia. V letech 1879 až 1882 působil jako suplent na c. k. českém gymnáziu v Olomouci a v letech 1882 až 1889 na českém matičním gymnáziu v Uherském Hradišti. Odtud v roce 1889 přišel na české gymnázium do Opavy, kde byl dekretem Ústřední Matice školské z 22. prosince 1890 ustanoven definitivně. Při převzetí českého gymnázia v Opavě do státní správy byl jmenován profesorem. Na gymnáziu v Opavě vyučoval kromě jazyků také tělocvik. Po léta spravoval též gymnazijní učitelskou knihovnu a v gymnazijních programech předposledních dvou let uveřejnil seznam jejích děl. Byl aktivní v opavských spolcích. V listopadu 1890 byl zvolen do čela opavské divadelní ochotnické jednoty. Jeden čas byl i náčelníkem Tělocvičné jednoty Sokol. Brzy byl zvolen do výboru, v němž po léta vytrval, byl místostarostou a v této hodnosti řídil jednotu po smrti starosty dr. Dubového r. 1896 až do valné hromady, poslední léta pak působil jako pokladník. Členem výboru pěvecko-hudebního spolku Křížkovský byl již od roku 1893, od 2. května 1896 starostou až do valné hromady 5. ledna 1899, která uznala jeho dlouholetou péči o spolek tím, že ho jmenovala čestným členem. Hlavní práce zesnulého byla věnována Matici Opavské. V září 1892 byl zvolen za jejího jednatele a tento úřad vedl až do své smrti.
Významně se zasloužil o přístavbu a úpravu matičního domu v Opavě. Jako jednatel Matice Opavské byl správcem živé knihovny Matice sloužící opavskému obyvatelstvu v letech 1892 až 1898 a duší akce pro zřízení české pokračovací průmyslové školy v Opavě. Podporovací spolek s celou agendou po léta ležel úplně na jeho bedrech. Opatřoval obědy pro chudé studenty, pořizoval šaty, boty, a nedostal-li od jiných, uhradil ze své kapsy. Koncem měsíce února r. 1897 onemocněl chřipkou, k níž se přidal silný zánět plic a pohrudnice. Z nebezpečné nemoci sice šťastně vyvázl, neuzdravil se však již nikdy úplně. V jeho kdysi tak zdravém a pevném těle zůstal zárodek rozmanitých chorob, jež nepřemohl ani pečlivým l domácím léčením, ani dvěma prázdninami strávenými v Karlových Varech. V roce 1900 se jeho zdravotní stav tak zhoršil, že musel žádat o dovolenou na školní rok 1900/01. Následky těžkého zápalu plic ho upoutaly na lůžko, z něhož více nevstal. V létě 1901 se nechal dopravit do Háje u Opavy s nadějí, že mu tam pomůže zdravý venkovský vzduch. Slábl stále víc a brzy po návratu do Opavy jeho život vyhasl navždy. Do poslední chvíle zůstal při plném vědomí. Zemřel za značných bolestí, ale klidně v náruči své choti o půl osmé večer 8. září 1901. Dva dny poté byl v Opavě pohřben.
Další info URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 30 / 000003039.htm ]