NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Sloupský, Josef, 1855-1941
Narození 25. dubna 1855, Laškov (okr. Prostějov)
Úmrtí 8. května 1941, Kroměříž (okr. Kroměříž)
Místo působení Kroměříž (okr. Kroměříž) - České gymnasium (1882-1923)
Kroměříž (okr. Kroměříž) - Občanská beseda

Biografická pozn. Narozen 25.4.1855 v Laškově, zemřel 8.5.1941 v Kroměříži. Středoškolský profesor, knihovník, články z oboru historie.
Źivotopis Narodil se 25. dubna 1855 v Laškově na Prostějovsku. Nejpozději od 6. třídy docházel do vyššího slovanského gymnázia v Olomouci. Docházku ukončil v roce 1876 a potom studoval na pražské univerzitě. V lednu 1882 se aproboval pro výuku dějepisu, zeměpisu a tělocviku na středních školách a v září 1882 byl povolán do Kroměříže na nově otevřené české gymnázium. Jako suplující učitel zpočátku zajišťoval výuku zeměpisu, němčinu a tělocviku. Definitivním učitelem pro tento ústav byl jmenován v červenci 1891, kdy učil zeměpis a dějepis. V únoru 1916 byl jmenován školním radou, ve školním roce 1924/25 byl zatímním správcem kroměřížského státního reálného gymnázia, které bylo nástupcem českého gymnázia. V únoru 1925 odešel do důchodu. Hned po nástupu na kroměřížské gymnázium se ujal správy gymnaziální knihovny. Po rozdělení knihovny na učitelskou a žákovskou knihovna si ponechal správu učitelské knihovny. Její katalog zveřejnil v programu gymnázia v pěti pokračováních (1900, 1900(1899-1900), s. [3]-24, 1902(1901-1902), s. ?-46?, 1902(1901-1902), s. 17-24, 1903(1902-1903), s. 17-24, 1904(1903-1904), s. 17-25), doplněk pak ve dvou pokračováních 1914(1913-1914), s. 9-16 a 1915(1914-1915), s. 9-14. O knihovnu se staral do roku 1923, tedy 42 let. Kromě ní byl také řadu let knihovníkem v Občanské besedě, která provozovala především čítárnu časopisů. V tomto kroměřížském spolku byl i ve funkci místopředsedy. Byl také členem výboru Spolku divadelních ochotníků v Kroměříži, členem výboru odboru Ústřední Matice Školské v Kroměříži, členem výboru odboru spolku českých státních úředníků v Kroměříži, členem Matice moravské v Brně a členem České společnosti zeměvědné v Praze.
Zemřel 8. května 1941 v Kroměříži, pohřben byl tři dny poté na kroměřížském hřbitově (nyní v sektoru 17). Další zdroje: Sborník České společnosti zeměvědné. Praha: Česká společnost zeměvědná, 1918, 24(1), s. 85. Kalendář českých professorů na školní rok: ročník. V Praze: Ústřední spolek českých professorů, 1908, 8(stav osob), s. 192. Moravský večerník. Olomouc: Josef Friedl, 26.1.1925(20), s. 2.
Medaile a ocenění válečná medaile
čestné uznání Ministerstva školství a národní osvěty

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 30 / 000003044.htm ]