NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Schindler, František, 1851-1925
Narození 8. září 1851, Dubany (okr. Prostějov)
Úmrtí 17. listopadu 1925, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Uherské Hradiště (okr. Uherské Hradiště) - Matiční gymnasium
Kroměříž (okr. Kroměříž) - České vyšší gymnasium (1895-1911)

Biografická pozn. Narozen 8.9.1851 v Dubanech u Olomouce, zemřel 17.11.1925 v Praze. Katolický kněz, pedagog a knihovník, stať z oboru srovnávacího jazykozpytu, překlad z němčiny.
Źivotopis Narodil se 8. září 1851 v Dubanech jako syn učitele, který ho vedl k lásce k hudbě, zpěvu a knihám. Od roku 1863 docházel na olomoucké gymnázium a pak studoval náboženství na teologické fakultě. Dne 5. července 1875 byl posvěcen na kněze. Od září 1875 vyučoval náboženství šest měsíců na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a pak odešel do Prahy, aby do roku 1878 studoval klasickou filologii na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. V roce 1879 se aproboval pro výuku latiny a řečtiny, vrátil se na arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a vyučoval do roku 1882. V letech 1882 až 1884 byl vychovatelem v rodině barona Walterskirchena ve Wolfsthale nad Dunajem, ale nelíbilo se mu tam a toužil po Moravě. V srpnu 1884 se aproboval pro výuku náboženství na českých i německých středních školách a na matičním gymnáziu v Uherském Hradišti byl ustanoven katechetou. Současně převzal péči o žákovskou knihovnu. Po dvou letech odešel na gymnázium do Kroměříže s titulem profesora a do školního roku 1911/12 učil náboženství a byl exhortátorem. Zastával také funkci pokladníka Spolku pro podporu chudých žáků. Poté co se dosavadní správce žákovské knihovny a bibliotheky pauperum stal ředitelem gymnázia v Místku, začal spravovat od podzimu 1895 obě knihovny. Do roku 1911 rozmnožil žákovskou knihovnu o více jak 700 děl a 1200 svazků. V gymnaziálních programech uveřejnil apologetické články o zásluhách katolické církve o srovnávací jazykozpyt. V roce 1912 odešel na odpočinek. V roce 1913 zřídil nadaci na památku svého 25letého působení v kroměřížském gymnáziu.
Odstěhoval se do Prahy, vypomáhal jako katecheta na pražských středních školách a pracoval v kanceláři pražské arcibiskupské konzistoře. Za života se dočkal řady ocenění. Od olomoucké konzistoře dostal v roce 1895 pochvalný dekret, v roce 1902 titul auditorem, v roce 1907 děkanský límec a v roce 1914 titul čestný konzistorní rada. Pražský ordinát ho jmenoval notářem v roce 1915 a čestným konzistorním radou v roce 1919. Zemřel 17. listopadu 1925 v Praze, když ho v 5 hodin odpoledne zachytil automobil a zranil na hlavě. V bezvědomí byl převezen do všeobecné nemocnice v Praze 2, ale již se neprobral a skonal v 10 hodin večer. Čtyři dny nato byl pohřben do rodinné hrobky na hřbitově v Praze-Bubenči.
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu
URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 30 / 000003049.htm ]