NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Straširybka, František, 1852-1923
Církevní jméno Knínský, Fr., 1852-1923
Narození 14. července 1852, Prostřední Lhota (okr. Příbram)
Úmrtí 29. listopadu 1923, Uherský Brod (okr. Uherské Hradiště)
Místo působení Telč (okr. Jihlava) - Zemská reálka (1892-1902)

Biografická pozn. Narozen 14. 7. 1852 v Prostřední Lhotě, zemřel 29.11.1923 v Uherském Brodě. Středoškolský profesor a knihovník, překladatel z francouzštiny, články z oboru matematiky.
Źivotopis Narodil se 14. července 1852 v Prostřední Lhotě (nyní část obce Chotilsko), kde byl jeho otec nadlesním. Do roku 1871 docházel na německé Novoměstské gymnázium v Praze na Příkopech. Po maturitě, kterou složil s vyznamenáním, navštěvoval přednášky z matematiky, fyziky a astronomie na pražské univerzitě. Toužil se habilitovat z astronomie, ale z finančních důvodů se musel věnovat učitelské dráze na středních školách. Když získal aprobaci pro matematiku a fyziku s českým vyučovacím jazykem, odešel na jaře 1875 jako suplent na vzdělávací ústav pro učitele do Jičína. Po půl roce byl jmenován suplujícím učitelem na zemské reálce v Telči. V roce 1876 byl jmenován profesorem a v roce 1894 byl povýšen do 8. hodnostní třídy. Byl uzavřené povahy, nechodil do hospod, kupoval jen knihy a stále je četl. Nejpozději v roce 1892 se stal správcem učitelské knihovny. V ročních zprávách (1898, 1898(1897-1898), s. [3]-74, 1899, 1899(1898-1899), s. 34-39, 1899, 1900, 1900(1899-1900), s. 14-20, 1901, 1901(1900-1901), s. 29-36) publikoval ve 4 pokračováních seznam učitelské knihovny. V Telči se nezúčastňoval veřejného života, ale od školního roku 1894/95 až do jmenování ředitelem v Uherském Brodě působil ve funkci jednatele Spolku ku podporování chudých studujících. Nemajetné studenty zval k sobě na oběd, při školních výletech odnášel student z jeho bytu ranec buchet, které se pak v lese rozdělovaly mezi hladové. Téměř proti své vůli se na podzim 1902 nechal jmenovat ředitelem reálky v Telči, na níž pak působil 10 let. Jako učitel byl úzkostlivě svědomitý, jako ředitel byl taktní a profesory oblíbený.
Pražská knihovnice Flora Kleinschnitzová vzpomínala v roce 1930, jak několik rodičů z Uherského Brodu ho v roce 1908 požádalo, aby jejich dcery mohly docházet na reálku jako privatistky. Neměl námitky, ačkoliv ve městě to vzbudilo pohoršení. Umožnil jim studovat, i když viděl, že jeho milovaná matematika a geometrie dívkám příliš nejde. V Uherském Brodě byl členem obecního zastupitelstva a okresní školní rady. V letech 1905 až 1912 předsedal Musejní společnosti pro moravské Slovácko a Spolku ku podpoře chudých žáků zemské vyšší reálky. V roce 1905 byl povýšen do 6. hodnostní třídy, v květnu 1912 byl dán na trvalý odpočinek. Ačkoliv byl tělesně i duševně zdráv, sám požádal o výslužbu, aby uvolnil místo mladším. Ovládal několik jazyků, ale nikdy se nesnažil dělat dojem, že je polyglot. V důchodu se věnoval překladům z francouzštiny a v roce 1922 vyšel v Praze v češtině Román chudého šlechtice od O. Feuletta, který přeložil pod pseudonymem Fr. Knínský. Na penzi žil v zimě v Praze, v létě v Telči. Zemřel 29. listopadu 1923 v Uherském Brodě. Další zdroj: VŠETEČKOVÁ, Hana. Devadesát let Muzea v Uherském Brodě. Uherský Brod: Muzeum J.A. Komenského, [1988], s. [28]. Almanach ke 100. výročí Muzea J.A.Komenského v Uherském Brodě. Uherský Brod: Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě, 1998, s. 151.
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 30 / 000003053.htm ]