NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Novák, Josef, 1849-1927
Narození 8. března 1849, Josefov (okr. Náchod)
Úmrtí 21. října 1927, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Jindřichův Hradec (okr. Jindřichův Hradec) - Gymnasium (1881-1902)

Biografická pozn. Narozen 8.3.1849 v Josefově, zemřel 21.10.1927 v Praze. PhDr., středoškolský profesor a knihovník, publikace z oboru antiky a o uměleckých památkách na Jindřichohradecku.
Źivotopis Narodil se 8. března 1849 v Josefově v Čechách, kde byl jeho otec Antonín hodinářem. V letech 1860 až 1867 absolvoval sedm tříd na gymnáziu v Hradci Králové. V roce 1867 přešel na akademické gymnázium do Prahy, kde se v roce 1868 podrobil maturitní zkoušce s výborným prospěchem. Na pražské univerzitě studoval klasickou filologii a filozofii a 25. července 1872 složil s výborným výsledkem státní zkoušku z klasické filologie pro vyšší gymnázia. Na doktora filozofie byl promován 10. května 1875 na pražské univerzitě. Ve školním roce 1872/73 začal svou učitelskou dráhu jako pomocný učitel na akademickém gymnáziu v Praze. V květnu 1873 byl jmenován na gymnázium v Jindřichově Hradci. Působil na něm od začátku školního roku 1873/74 jako skutečný učitel a profesor až do 28. února 1902. V letech 1877 až 1886 byl též dozorcem zpěvu a hudby. V roce 1881 se ujal správy profesorské knihovny a vedl ji až do února 1902. Ke knihovnictví měl vřelý vztah. Když ještě byl studentem, seznámil se úplně s otcovou knihovnou a zkatalogizoval ji i s knihami strýčka a s německými knihami, které většinou pocházely z rodiny matky. Když v roce 1872 navštívil Drážďany, nevynechal ani prohlídku královské knihovny. V roce 1882 vytvořil v gymnazijní knihovně chybějící katalogy. V roce 1899 celou gymnazijní knihovnu přerovnal podle ministerské instrukce podle oborů a začal vydávat katalog. Otištěn byl ve výročních zprávách v letech 1899 až 1902. V roce 1890 doplnil knihovní fond z pozůstalosti prof. J. Gabriela. Katalogy žákovské knihovny pořídil dvakrát. Nejprve po revizi roku 1886 a podruhé po revizi v roce 1891. V roce 1896 převzal správu také žákovské knihovny a předal ji až na začátku školního roku 1901/02.
Pochvalná uznání mu vyslovila zemská školní rada v červenci 1874 a v listopadu 1889 a zvláštní pochvalný dekret dostal v září 1880 za velmi horlivou a úspěšnou vychovatelskou a učitelskou činnost a velmi zdárné výsledky. Do 8. hodnostní třídy byl povýšen 22. března 1889, do 7. třídy 29. září 1899. Když ředitel Říha odstoupil, řídil po 3 měsíce provizorně ústav do 31. října 1901, než nastoupil nový ředitel. V březnu 1902 přešel do Třeboně, když ho císař jmenoval 12. února 1902 ředitelem nižšího gymnázia. Zasloužil se o jeho doplnění na vyšší gymnázium a o vytvoření jedné z prvních gymnazijních čítáren. Dne 5. ledna 1906 byl povýšen do 6. hodnostní třídy. V Třeboni působil do roku 1907, pak odešel na odpočinek do Jindřichova Hradce. Jeho vědecká činnost byla náležitě oceněna. Dne 29. října 1890 byl zvolen dopisujícím členem České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění za filologické práce, v roce 1895 jednatelem Archeologické komise při téže Akademii, dne 21. října 1898 byl jmenován dopisovatelem c. k. centrální komise pro historické a umělecké památky, dne 9. ledna 1901 byl zvolen dopisujícím členem královské české společnosti nauk hlavně pro umělecko-historické práce a 12. prosince 1902 dopisujícím členem sboru Matice české při muzeu království Českého. Od roku 1910 zastával úřad zeměpanského vogtorního komisaře proboštského kostela a probošství. S oblibou pěstoval smysl pro krásné umění, žákům podával výklad nejlepších uměleckých děl na reprodukcích a vodil je často k místním uměleckým památkám. Později tuto činnost rozšířil i mimo školu a přednášel na veřejnosti.
Uspořádal sbírky jindřichohradeckého muzea po jejich přestěhování ze zámeckého archivu do přízemní síně tehdejšího sirotčince. Za to byl zvolen do muzejního odboru a v něm se zúčastnil přípravných prací k národopisné výstavě. V důchodu se opět věnoval městskému muzeu a v roce 1921 znovu zrevidoval muzejní knihovnu. Literárně byl činný nejprve v oboru klasické filologie, později psal pedagogické a didaktické práce. Další práce se týkaly estetiky výtvarného umění. V létě 1927 se přestěhoval k synovi do Prahy a zemřel tam 21. října 1927, pohřben byl na hřbitově Nejsvětější Trojice v Jindřichově Hradci.
Medaile a ocenění čestný měšťan Jindřichova Hradce (1918)
Další info URLZáznam v matrice narozených
URLZáznam v matrice zemřelých
URLWikipedie (Josef Novák (památkář))

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 30 / 000003057.htm ]