NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Baďurová, Anežka, 1942-
Církevní jméno Kalistová, Anežka, 1942-
Narození 23. ledna 1942, Radomyšl (okr. Strakonice)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Národního muzea (1964-1965)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Základní knihovna ČSAV (nyní Knihovna Akademie věd ČR) (1967-)

Biografická pozn. Narozena 23. 1. 1942 v Radomyšli. PhDr., knihovnice, práce z oboru knihovědy.
Źivotopis Narodila se 23. ledna 1942 v Radomyšli jako Anežka Kalistová. V letech 1959 až 1964 studovala historii na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze. Studium zakončila vypracováním diplomové práce z československých dějin. V roce 1983 složila rigorózní zkoušku z oboru historie na katedře československých dějin Filozofické fakulty University Karlovy v Praze a byla promována na doktorku filozofie. V letech 1964 až 1965 zpracovávala knihy z historických knižních sbírek hradů a zámků v oddělení zámeckých knihoven Knihovny Národního muzea v Praze. V roce 1967 nastoupila do Základní knihovny Ústředí vědeckých informací ČSAV, aby se zabývala heuristikou a zpracováním pramenů pro Bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800. Od roku 1983 vedla oddělení starých tisků, v roce 1992 byla jmenována vedoucí založeného Knihovědného oddělení. Oddělení vedla do roku 2003, poté přešla na pozici pracovnice tohoto oddělení. Od roku 1964 katalogizovala a bibliograficky zpracovávala staré tisky z let 1501-1800, od roku 1967 spolupracovala na speciální bibliografii bohemikálních tisků (1983-2000 vedení projektu). V letech 1994-2011 působila jako vedoucí redaktorka časopisu Knihy a dějiny, který spoluzaložila. Je autorka námětů a spolupracovnice na instalaci výstav k dějinám knihy a knihoven, spoluautorka první databáze pro zpracování historických knižních fondů, autorka nakladatelských recenzí a oponentka několika diplomových prací z oboru. V zahraničí propagovala Bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800. Účastnila se řady konferencí, na nichž navazovala spolupráci. Poskytovala konzultace studentům.
V letech 1997 až 2011 byla členkou Rady Programowej Książnicy Cieszyńskiej v polském Těšíně, v letech 2001 až 2009 členkou rady ředitele Krajského muzea v Teplicích, v letech 2002 až 2008 členkou Vědecké rady Národního muzea, humanitní sekce, v roce 2004 členkou katalogizační komise SKIP a členkou komise pro staré tisky při Národní knihovně ČR, v letech 2011 až 2021 členkou Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Národního muzea, sekce Knihovna NM. Ve školním roce 2008/2009 se podílela na výuce v Ústavu informačních studií a knihovnictví (popis starých tisků). Během pobytu na Kubě od září 1965 do července 1967 spolupracovala na manželově průzkumu kubánských archivů k tématu evropské migrace na Kubu v 19. století. Ráda cestuje, zajímá se o přírodu, lidové tradice a historické interiéry knihoven.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 30 / 000003058.htm ]