NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Růžička, Matěj, 1807-1885
Odkaz. forma Růžička, Matěj Jakub, 1807-1885
Ružička, Matěj Jakub, 1807-1885
Narození 20. července 1807, Tábor (okr. Tábor)
Úmrtí 2. června 1885, Jindřichův Hradec (okr. Jindřichův Hradec)
Místo působení Klatovy (okr. Klatovy) - Gymnasium
Banská Bystrica (Slovensko) - Katolické gymnasium (1860-1861)

Biografická pozn. Narozen 20. 7. 1807 v Táboře, zemřel 2. 6. 1885 v Jindřichově Hradci. Kněz, benediktin a pedagog, ředitel gymnázií v Klatovech, v Banské Bystrici a v Jindřichově Hradci, podporovatel gymnazijních knihoven.
Źivotopis Narodil se 20. července 1807 v Táboře do rodiny měšťana a řeznického mistra, který mu dal jméno Jakub. V letech 1819 až 1825 docházel na klatovské gymnázium. Po složení maturity s vyznamenáním studoval do roku 1827 filozofii na pražské univerzitě. V roce 1827 vstoupil do emauzského kláštera a přijal řádové jméno Matěj. V letech 1827 až 1828 prodělal noviciát a začal studovat teologii, v roce 1830 složil zkoušku gramatikálního profesora. V červenci 1831 byl vysvěcen na kněze a stal se učitelem Viktorie, dcery hraběte Taxise. V roce 1832 nastoupil učitelskou dráhu jako humanitní profesor v klatovském gymnáziu. V něm se především věnoval gymnazijní knihovně a zasloužil se o výrazné zlepšení jejího stavu. V Klatovech navázal styky s vlivnými osobami podobně jako v Karlových Varech, kde pobýval čtrnáctkrát, protože od dvaceti let trpěl na jaterní nemoc. Od března 1843 do července 1853 působil ve funkci prefekta (ředitele) klatovského gymnázia a byl zvolen za setníka německého spolku ostrostřelců. V roce 1853 byl přeložen na gymnázium do Banské Bystrice, kde byl zpočátku provizorním ředitelem, od března 1855 skutečným učitelem a od ledna 1857 skutečným ředitelem. Zasloužil se zde o postavení gymnazijní budovy, uspořádání a obohacení knihovny a kabinetů. Během působení na Slovensku počet knih, který dohromady v obou knihovnách činil 385, vzrostl na 1649 v profesorské knihovně a na 448 v žákovské knihovně, nepočítaje v to jím získanou knihovnu jazykovědce M. Hamuljaka s 2471 svazky, mezi nimi s mnohými slovanskými spisy a rukopisy. Hamuljakovu knihovnu sám spravoval stejně jako sbírku ptactva.
V Banské Bystrici založil Jednotu k podporování chudých žáků a v roce 1857 byl jmenován dopisujícím členem geologického říšského ústavu ve Vídni. V roce 1861 musel opustit Uhry, když se rozhodlo, že tam budou moci působit jen Maďaři. Rok pobýval v emauzském klášteře, kde se neúspěšně pokoušel zřídit pětitřídní reálné gymnázium. V 1862 přestoupil mezi světské kněze a v listopadu 1862 byl jmenován ředitelem gymnázia v Jindřichově Hradci. I tam věnoval mimořádnou pozornost gymnazijní knihovně a učitelskou a žákovskou knihovnu rozmnožil o 3300 svazků, V roce 1870 byl z gymnázia uvolněn na funkci inspektora českých škol na Jindřichohradecku. V roce 1874 se vrátil do gymnázia a v září 1875 odešel do penze. Za svůj život byl několikrát oceněn. Např. v roce 1871 byl zvolen čestným členenem Jednoty učitelské Budeč v Jindřichově Hradci. Zemřel 2. června 1885 v půl páté odpoledne v Jindřichově Hradci. Do hrobu na hřbitově u Nejsvětější Trojice byl uložen o tři dny později. Svou knihovnu odkázal reálnému gymnáziu v Táboře. Další zdroj: Šumavan: týdenník pro zábavu a poučení. Klatovy: Max. Čermák, 06.06.1885, 18(23), s. 246-247. Výroční zpráva c. k. gymnasia v Jindřichově Hradci za školní rok. V Jindřichově Hradci: C.k. gymnasium, 1902, (1), s. [1d] - foto.
Medaile a ocenění čestný měšťan Klatov
biskupský notář (1865)
Konzistorní rada (1874)
Rytířský kříž řádu Františka Josefa (1875)
čestný měšťan Jindřichova Hradce
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu
URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 30 / 000003061.htm ]